Chuẩn kiến thức cơ bản

Chuẩn kiến thức cơ bản
Chuẩn nội dung và quy chuẩn
Khái niệm đạo hàm (định nghĩa, cách tính, ý nghĩa hình học và vật lí của đạo hàm).
Các quy tắc tính đạo hàm (đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số; Đạo hàm của hàm hợp, đạo hàm của các hàm số lượng giác)
Đạo hàm cấp hai, đạo hàm cấp cao (định nghĩa, cách tính, ý nghĩa hình học và cơ học của đạo hàm cấp hai; định nghĩa đạo hàm cấp cao)
Vể kiền thức:
Hiểu và ghi nhớ các khái niệm liên quan tới đạo hàm (tại một điểm, trên một khoảng).
Hiểu được vai trò và ý nghĩa của đạo hàm không chỉ trong toán học mà còn trong các ngành khoa học cơ bản khác.
Về kĩ năng:
Tính được đạo hàm của hàm luỹ thừa, hàm đa thức bậc 2 hoặc 3 theo định nghĩa.
Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị đó.
Biết tìm vận tốc tức thời của một chuyển động có phương trình: s = f(t).
Có kĩ năng lấy thông tin trên mạng internet, sử dụng từ điển bách khoa, sử dụng máy ảnh, máy quay phim.
Về thái độ:
Thông qua các khái niệm trên học sinh thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn đời sống, từ đó yêu thích bộ môn.
Học sinh thấy được tác dụng to lớn của đạo hàm, từ đó có khả năng vận dụng thành thạo đạo hàm như một công cụ học tập.
Mục tiêu đối với học sinh / kết quả học tập
Sau khi hoàn thành dự án:
Học sinh nắm vững định nghĩa đạo hàm tại một điểm.
Thuộc lòng và vận dụng thành thạo các công thức về phép toán đạo hàm, về đạo hàm của các hàm số thường gặp (hàm số lũy thừa, đa thức và các hàm số lượng giác).
Vận dụng được ý nghĩa hình học đạo hàm trong các bài toán liên quan.
Hiểu rõ và vận dụng tốt công thức tính đạo hàm của hàm số hợp để giải các bài tập từ dễ đến khó.
Học sinh sẽ năng động, tích cực và hợp tác có hiệu quả trong quá trình làm việc nhóm.
Phát triển các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, lắng nghe, vận động...
Bộ câu hỏi định hướng

Câu hỏi khái quát
Đạo hàm có ý nghĩa như thế nào? Ứng dụng của đạo hàm trong cuộc sống và chương trình phổ thông đặc biệt trong chương trình toán phổ thông.

Câu hỏi bài học
Cách tính đạo hàm của các hàm số?
Ứng dụng của đạo hàm trong cuộc sống, khoa học kĩ thuật đặc biệt là vận dụng đạo hàm trong trương trình phổ thông, chủ yếu là môn toán.
Em hiểu và áp dụng nghĩa hình học của đạo hàm là như thế nào?

Câu hỏi nội dung
Ứng dụng của đạo hàm trong vật lý là gì?
Ứng dụng của đạo hàm trong một số lĩnh vực khác trong cuộc sống và khoa học kĩ thuật?
Ứng dụng của đạo hàm trong giải các bài toán?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét